RAZMJENA ISKUSTAVA O RADU I ODRŽAVANjU POSTROJENjA ZA PREČIŠĆAVANjE OTPADNIH VODA


Prva regionalna razmjena iskustava na temu rada i održavanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kroz projekat „Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) za vodosnabdijevanje i odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda“, biće održana 15. i 16. maja bijeljinskom hotelu Drina, a organizator je Udruženje „Aquasan mreža u BiH“, u saradnji sa Savezom opština i gradova Republike Srpske i Udruženjem „Vodovodi RS“. Razmjena je usmjerena na donosioce odluka u opštinama koje imaju izgrađena postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), direktore i tehničke direktore komunalnih preduzeća, šefove odjela komunalnih poslova, voditelje postrojenja, inženjere zaposlene na PPOV. Razmjena iskustava će omogućiti jedinicama lokalne samoupave i javnim vodovodnim i komunalnim preduzećima u regionu (Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija i Crna Gora) da podijele iskustva, unaprijede rad i održavanje pomenutih postrojenja kroz podjelu izazova i prepreka baziranih na proizvodu za izgradnju kapaciteta razvijenom kroz RCDN projekat od strane Aquasan mreže u Bosni i Hercegovini (BiH). Tokom razmjene fokus će biti i na identifikaciji ključnih aspekata za efikasan rad postrojenja i na proširenje portfolia projekata i studija slučaja iz oblasti odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda.