Sedmice sudske nagodbe u Osnovnom sudu u Bijeljini


U Osnovnom sudu u Bijeljini, u periodu od 13. do 24. maja 2019. godine, održaće se "Sedmice sudske nagodbe", objavljeno je na oglasnoj tabli i na internet stranici ovog suda. "Semberske novine" i portal "Semberija info" donose više detalja o ovoj aktivnosti, kojoj je cilj da se u odabranom vremenu zakaže što više ročišta u što većem broju predmeta u kojima postoji mogućnost sklapanja sudske nagodbe, sudskog poravnanja.

Povodom provođenja navedene aktivnosti, u četvrtak 16. maja 2019. godine, sa početkom u 14:15 časova, u prostorijama Osnovnog suda u Bijeljini, sudnica broj 11, održaće se i okrugli sto na temu "Sedmica sudske nagodbe".

Stalna komisija za efikasnost sudova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća/savjeta Bosne i Hercegovine usvojila je Zaključak u skladu s kojim će se u svim sudovima u BiH provoditi kvartalno navedena aktivnost sudske nagodbe. Osnovni prioritet je brzo i efikasno rješavanje predmeta, sa posebnim naglaskom na zadovoljstvo stranaka ishodom spora i uslugom suda.

"Ovim putem koristimo priliku obavijestiti javnost o navedenim aktivnostima, te pozvati stranke da se aktivno uključe u rješavanje sudskih sporova mirnim putem, ostvarujući na taj način, kako zadovoljstvo stranaka ishodom, brzinom postupka i smanjivanjem troškova, tako i efikasnost pravosudne zajednice," izjavio je Aid Hanušić, predsjednik Osnovnog suda u Bijeljini.

 Detaljnije informacije o provođenju aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“, možete pogledati na oglasnoj tabli ispred zgrade suda ili preuzimanjem brošure koju možete pronaći na internet stranici suda:  

http://ossud-bijeljina.pravosudje.ba